(10)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Pulkkinen (24.2.2016) muistelee: ”Itse tein taiteellisen opinnäytetyöni Tanssiteatteri Raatikon teoksessa Orient Express 1987, koreografia Marja Korhola. Kirjallisessa opinnäytetyössäni vertailin koreografikeskeisen ja tanssijakeskeisen työtavan eroja käyttäen lähtökohtana Korholan koreografista työskentelyä.”

« Back to Glossary Index

Comments are closed.