(16)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Näyttämö ei ole ajattelussani reaalinen tila, vaan näyttämö on tietoisuuden suuntautumisen tapa. Näyttämön läsnäolo kokemuksessamme edellyttää nähdäkseni aina näyttämöllistä kuvittelua, joka on taiteellisen tutkimukseni aihe. Esitän väitteelleni perustelut taiteellisessa tutkimuksessani Näyttämöllinen kuvittelu, jonka kirjallista osaa parhaillaan viimeistelen. Suomalaisen taiteellisen tutkimuksen traditiossa näyttämön ilmiötä on minua aiemmin käsitellyt kirjoituksissaan Esa Kirkkopelto. Ks. esim. Kirkkopelto 2005.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.