(19)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Kenneth J. ja Mary M. Gergen pitivät Teatterikorkeakoululla syksyllä 2014 yhden päivän kestävän työpajan ”Performative Social Science”. Kurssi perustui heidän kirjoittamaansa ja vuonna 2012 ilmestyneeseen kirjaan Playing with Purpose: adventures in performative social science. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.