(6)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Edellä mainittujen lisäksi laitoksella oli joukko vierailijoita, joiden nimet eivät kaikki löydy opinto-oppaista. Luettelen muutamia: Janice Redman, Kirsi Monni, Riitta Pasanen, Maiju Pohjonen, Airi Hynninen, Marja Korhola, Leena Gustavson, Ari Numminen ja Tommi Huovinen.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.