(7)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Ensimmäisenä virkaa hoiti Tommi Kitti lukuvuoden 1990–91 ja Ulla Koivisto seuraavan lukuvuoden. Syksyllä 1992 sitä hoitivat Koiviston lisäksi Kai Ganado ja Dan Wagoner, joka jatkoi viran hoitamista kevään 1993. Vuonna 1993 virka laitettiin avoimeen hakuun. Sitä haki kuusi koreografia. Virkaa ei ehditty kuitenkaan täyttää, kun Kenneth Kvarnström hoiti sitä lukuvuoden 1993–1994. Seuraavan syksyn virkaa hoiti Alpo Aaltokoski.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.