Aittola, Eskola & Suoranta 2007

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Aittola, Tapio, Eskola, Jari & Suoranta, Juha. 2007. ”Johdanto.” Teoksessa Tapio Aittola, Jari Eskola & Juha Suoranta (toim.). Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitos, 5–8.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.