Bresler 2010

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Bresler, Liora. 2011. ”Taiteen vitaalisuus ja pedagoginen voima.” Suom. Eeva Anttila. Teoksessa Eeva Anttila (toim.). Taiteen jälki, taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.