Haapala 2000

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Haapala, Arto. 2000. ”Maailmassa-oleminen ja taiteilijan eksistenssi: askeleita eksistentiaaliseen estetiikkaan.” Teoksessa Arto Haapala ja Markku Lehtinen (toim.). Elämys, taide, totuus: kirjoituksia fenomenologisesta estetiikasta. Helsinki: Yliopistopaino, 121–156.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.