Karhunen 2004

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Karhunen, Paula 2004. ”Taiteilijakoulutus Suomessa – kehityslinjoja 1960-luvulta 2000-luvulle.” Teoksessa Arpo, Robert (toim.). Taiteilija Suomessa. Taiteellisen työn muuttuvat edellytykset. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.