Kirkkopelto 2014

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Kirkkopelto, Esa. 2014. ”Inventiot ja instituutiot – taiteellisen tutkimuksen yhteiskunnalliset ehdot.” Teoksessa Teija Löytönen (toim.). Tulevan tuntumassa. Esseitä taidealojen yliopistopedagogiikasta. Helsinki: Aalto Arts Books, 238–257.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.