Koistinen 1993

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Koistinen, Pirkko. 1993. ”Mikä saa opettajan reflektoimaan?” Teoksessa Sinikka Ojanen (toim.). Tutkiva opettaja. Opetus 21. vuosisadan ammattina. Oppimateriaaleja 21. Helsinki: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.