Kurki 2005

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Kurki, Leena. 2005. ”Sosiokulttuurinen innostaminen yhteisöllisyyden rakentajana.” Teoksessa Tomi Kiilakoski, Tuukka Tomperi & Marjo Vuorikoski (toim.). Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino, 335–357.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.