Martin & Vesanen-Laukkanen 2002

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Martin, Mari & Vesanen-Laukkanen, Virpi. 2002. ”Omaelämäkerrallinen taide. Työskentelyperusteita etsimässä.” Teoksessa Inkeri Sava & Marjatta Bardy (toim.). Taiteellinen toiminta, elämäntarinat ja syrjäytyminen. Syreenin Taimi-projekti 2001–2003. Työpaperit F 21. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.