Parviainen 1997

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Parviainen, Jaana. 1997. ”Taito, kehomuisti ja kehollinen tieto.” Teoksessa Aino Sarje (toim.). Näkökulmia tanssinopettamiseen. Tanssintutkimuksen vuosikirja 1997. Opetusministeriö, kulttuuriosasto. Turun taiteen ja viestinnän laitos.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.