Parviainen 1999

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Parviainen, Jaana. 1999. ”Fenomenologinen tanssianalyysi.” Teoksessa Päivi Pakkanen & Jaana Parviainen & Leena Rouhiainen & Annika Tudeer (toim.). Askelmerkkejä tanssin historiasta, ruumiista ja sukupuolesta. Helsinki: Tanssintutkimuksen vuosikirja 3, 80–97.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.