(34)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Postpositivistinen tutkimus tarkoittaa vapaasti kääntäen ”varmuuden jälkeistä” tutkimusta vastakohtana varmuuteen pyrkivälle (positivistiselle) tutkimukselle. Varman tiedon kyseenalaistaminen on lähtenyt liikkeelle samanaikaisesti eri tahoilla ja eri tieteenaloilla. Tämä paradigman murros on alkanut näkyä konkreettisesti empiirisissä tieteissä viime vuosikymmeninä. Elämme varmuuden jälkeistä aikaa. Egon Guba (1990, 20–23) tarkoittaa postpositivismilla kuitenkin positivismin ”paranneltua” versiota.

« Back to Glossary Index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *