(35)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Reflektion etymologinen juuri, re + flectere, viittaa taakse taivutukseen. Reflektio-käsitteen merkitys kasvatustieteellisessä kontekstissa on viime vuosikymmeninä vakiintunut tarkoittamaan tulkintojemme, toimintamme ja tunteitamme suuntaavien oletusten tiedostamista ja uudelleenarvioimista. (Ks. Mälkki 2011.)

« Back to Glossary Index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *