(38)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Vermerschin (1999, 20) mukaan introspektiolla on yhteys sulkeistamiseen (epoché). Introspektio perustuu näkemykseen, jonka mukaan neuraaliset ja kokemukselliset tapahtumat liittyvät toisiinsa. Ihmisen sisäinen todellisuus on näin osa fyysistä reaalitodellisuutta, aivan kuten havaitsemamme ulkoinenkin maailma.

« Back to Glossary Index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *