(49)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Esimerkiksi autoetnografia ja fenomenologinen tutkimus hyödyntävät avoimesti tutkijan henkilökohtaisia kokemuksia (esim. Ellis 2004; Rouhiainen tässä teoksessa); myös toimintatutkimuksessa tutkija usein tutkii omaa työtään ja omaa yhteisöään. (Heikkinen & Huttunen & Moilanen 1999; Anttila tässä teoksessa).

« Back to Glossary Index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *