(50)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Postpositivistinen eli vapaasti suomennettuna varmuuden jälkeinen paradigma kyseenalaistaa varman, pysyvän tiedon mahdollisuuden ja pitää kaikkea tietoa suhteellisena, aukollisena, aikaan ja paikkaan sidottuna ja muuntuvana. Suuri osa niin sanotusta laadullisesta tutkimuksesta sitoutuu postpositivistiseen paradigmaan.

« Back to Glossary Index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *