(51)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Taiteellinen tutkimus on jalkautunut suomalaiseen tutkimusmaastoon siinä määrin, että jo vuonna 2009 julkaisemassaan raportissa valtiollinen tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio, Suomen Akatemia, tunnusti sen olemassaolon. Raportissa todetaan, että taiteellinen tutkimus on haaste sitä toteuttaville, mutta tarjoaa uusia reittejä tiedon tuottamiselle (Evaluation report: Research in Art and Design 4/09).

« Back to Glossary Index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *