(52)

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Niin sanottu post-kvalitatiivinen (post-qualitative), eli vapaasti suomentaen laadullisen jälkeinen tutkimussuuntaus peräänkuuluttaa avarampaa suhtautumista tutkimusmenetelmiin ja -otteisiin. Tämän suuntauksen edustajat korostavat myös posthumanistista ja uusmaterialistista ajattelua ja haluavat irtautua metodologisista säännöistä, jolloin jokainen tutkija ja tutkimus luo metodologiansa uudelleen. (Ks. esim. Lather & St. Pierre 2013.)

« Back to Glossary Index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *