Arlander 2012

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Arlander, Annette. 2012. ”Santa Marian suola-altaat – epäpaikoista ja performatiivisen tutkimuksen haasteista.” Teoksessa Liisa Ikonen, Hanna Järvinen & Maiju Loukola (toim.). Näyttämöltä tutkimukseksi: Esittävien taiteiden metodologiset haasteet. Helsinki: Teatterintutkimuksen seura, 9–26. www.teats.fi/TeaTS4.pdf (13.5.2014).

« Back to Glossary Index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *