Heimonen 2012a

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Heimonen, Kirsi. 2012a. ”Taiteen tekeminen alttiutena toiselle – sanojen suo ja lihan tieto muistisairaitten parissa.” Teoksessa Hanna Järvinen & Maiju Loukola & Liisa Ikonen (toim.). Näyttämöltä tutkimukseksi: Esittävien taiteiden metodologiset haasteet. Näyttämö ja tutkimus 4. Helsinki: Teatteritutkimuksen seura, 155–173. www.teats.fi/TeaTS4.pdf (1.1.2014).

« Back to Glossary Index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *