Heimonen 2013

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Heimonen, Kirsi. 2013. ”Ruumiillisuus tutkimusmenetelmien keskiössä.” Artikkelissa Kirsi Heimonen & Mirja Hiltunen & Satu-Mari Jansson & Pälvi Rantala: Taideperustaisen toiminnan tutkimuksen monet menetelmät. Teoksessa Pälvi Rantala & Satu-Mari Jansson (toim.). Taiteesta toiseen: Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja B: Tutkimusraportteja ja selvityksiä 10. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 166–178.

« Back to Glossary Index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *