Hyvärinen ja Löyttyniemi 2005

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Hyvärinen, Matti & Löyttyniemi, Varpu. 2005. ”Kerronnallinen haastattelu.” Teoksessa Johanna Ruusuvuori & Liisa Tiittula (toim.). Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 189–222.

« Back to Glossary Index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *