Järvinen ja Makkonen 2012

Posted · Add Comment
« Back to Glossary Index

Järvinen, Hanna & Makkonen, Anne. 2012. ”Speaking, Moving, Dance: Incorporated Language in Practice and Research.” Teoksessa Liisa Ikonen & Hanna Järvinen & Maiju Loukola (toim.). Näyttämöltä tutkimukseksi: esittävien taiteiden metodologiset haasteet. Näyttämö & tutkimus 4. Helsinki: Teatterintutkimuksen seura. www.teats.fi/TeaTS4.pdf (29.4.2014).

« Back to Glossary Index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *