Ketola, Kääriäinen & Niemelä 2007a

Ketola, Kääriäinen & Niemelä 2007a

Ketola, Kimmo, Kääriäinen, Kimmo & Niemelä, Kati. 2007a. Suomalaisten uskonnollisuuden muutokset. In Uskonto, arvot ja instituutiot. Suomalaiset World Values -tutkimuksissa 1981–2005, editors Sami Borg, Kimmo Ketola, Kimmo Kääriäinen, Kati Niemelä & Pertti Suhonen. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 4. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD).