(35)

Posted · Add Comment

Reflektion etymologinen juuri, re + flectere, viittaa taakse taivutukseen. Reflektio-käsitteen merkitys kasvatustieteellisessä kontekstissa on viime vuosikymmeninä vakiintunut tarkoittamaan tulkintojemme, toimintamme ja tunteitamme suuntaavien oletusten tiedostamista ja uudelleenarvioimista. (Ks. Mälkki 2011.)

Comments are closed.