(39)

Posted · Add Comment

Kehollinen tai ruumiillinen käänne viittaa tietoteoreettiseen murrokseen, jossa on kysymys kartesiolaisen dualismin seurauksena syntyneiden, ruumiillisuuteen liittyvien virheellisten tulkintojen korjaamisesta (Sheets-Johnstone 2009, 1–2). Se on laajentunut asteittain usealle tiedonalalle, mutta sen alkuperä on ruumiinfenomenologiassa ja pragmatismissa. Myös kriittinen teoria, kuten edellä olen kuvannut, on läheisesti kiinni tiedon paikallisuudessa ja ruumiillisuudessa. Tuoreessa tutkimusjulkaisussani käsittelen kehollista käännettä ja sen seurauksia syvällisemmin (ks. Anttila 2013, 31–55).

Comments are closed.