Koski 1997

Posted · Add Comment

Koski, Pirkko. 1997. ”Teatterilaitos historiallisena tutkimuskohteena ja prosessina.” Teoksessa Pirkko Koski & Outi Lahtinen & Eeva Mustonen (toim.). Näkökulmia menneeseen. Helsinki: Teatterimuseo, 39–58.

Comments are closed.