McConachie 2005

Posted · Add Comment

McConachie, Bruce A. 2005. ”Kohti positivismin jälkeistä teatterihistoriaa.” Teoksessa Pirkko Koski (toim.). Teatterin ja historian tutkiminen. Kääntänyt Johanna Savolainen. Helsinki: Like, 14–52 (englanniksi 1985).

Comments are closed.