« Back to Glossary Index

Heimonen, Kirsi. 2009. Sukellus liikkeeseen – liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä (Dive into Movement – Movement Improvisation as a Fountain of Dancing and Writing). Helsinki: Theatre Academy.

« Back to Glossary Index