(10)

Posted · Add Comment

Kuten seuraavassa totean, käytän diskurssi-käsitettä Michel Foucault’n määrittämässä merkityksessä: diskurssi on sarja toistuvia lausumia (laajasti ymmärrettynä), jotka rakentavat erityisiä (usein pysyvinä näyttäytyviä) suhteita merkkien, subjektien ja objektien välille. Diskurssit eivät ole eristyksissä toisistaan, vaikka samalla lausumalla voi olla erilainen merkitys tai totuusarvo eri diskursseissa – diskurssit kun määrittävät aina oman objektinsa.

Comments are closed.