(12)

Posted · Add Comment

Historioitsijalle on itsestään selvää opiskella tutkimuskohteensa kieli. Tanssintutkimuksessa näin ei ole, vaikka alalla ei enää väitetäkään yleisesti tanssin olevan jotenkin ontologisesti sanojen ulkopuolella, vaan tanssimisen monimutkaista suhdetta kieleen ja kielellistämiseen on pohdittu eri näkökulmista. Goellnerin ja Murphyn Bodies of the Text: Dance as Theory, Literature as Dance (1995) on yksi varhaisimmista tämän teeman ympärille laadituista teoksista.

Comments are closed.