(2)

Posted · Add Comment

Tarinallisista analyysitavoista on julkaistu useita menetelmäoppaita, joihin perehtymällä saa hyvän käsityksen erilaisista analyysin tavoista ja tavoitteista (ks. esim. Riessman 1993, 2008; Lieblich et al. 1998; Czarniawska 2004; Clandinin 2007; Gubrium & Holstein 2009).

Comments are closed.