(20)

Posted · Add Comment

Filosofista suuntausta esitteleviä keskeisiä teoksia ovat esimerkiksi Herbet Spiegelbergin (1981) kirjoittama The Phenomenological Movement: A Historical Introduction ja Dermot Moranin (2000) kokoama Introduction to Phenomenology. Tuoreita näkökulmia fenomenologiseen tutkimukseen tarjoavat puolestaan muun muassa Linda Finlay (2009) artikkelissaan Debating Phenomenological Methods ja Mark Vagle (2014) kirjassaan Crafting Phenomenological Research.

Comments are closed.