(22)

Posted · Add Comment

Ihmistieteet on yhteisnimitys humanistisille tieteille ja yhteiskuntatieteille. Edellisiä ovat esimerkiksi historia, kulttuuriantropologia ja uskontotiede. Jälkimmäisiä puolestaan ovat esimerkiksi sosiologia, sosiaalipsykologia ja politiikan tutkimus.

Comments are closed.