(23)

Posted · Add Comment

Ontologialla viitataan ilmiöiden ja todellisuuden perusluonteeseen tai niiden tutkimiseen.

Comments are closed.