(26)

Posted · Add Comment

Martin Heidegger korosti olemisemme tulkinnallista luonnetta. Hans-Georg Gadamer vei tätä ajattelua omassa hermeneuttisessa fenomenologiassaan eteenpäin.

Comments are closed.