(30)

Posted · Add Comment

Kinestesia tarkoittaa liikeaistimusta koskevaa tai liikkeen kokemukseen liittyvää. Fenomenologisessa yhteydessä sillä tarkoitetaan useimmiten subjektin tietoista kokemusta oman ruumiinsa asennosta tai sen liikkeistä (Parviainen 2006, 27, 29).

Comments are closed.