(31)

Posted · Add Comment

Tämä kuvaus käsittelee Tulkintoja aineen ytimestä -nimistä tanssia, ääntä, tekstiä ja videota yhdistävää esitystä, jonka olemme tehneet yhteistyössä äänisuunnittelija Antti Nykyrin ja videografi Riikka-Theresa Innasen kanssa. Ks. tarkemmin esim. Antti Nykyri & Leena Rouhiainen 2013: ”Making and Knowing Art from the Heart.” CARPA3 Proceedings: The Impact of Performance as Research. nivel.teak.fi/carpa/.

Comments are closed.