Berger ja Luckmann 1994

Posted · Add Comment

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas. 1994. Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen: tiedonsosiologinen tutkielma. Kääntänyt ja toimittanut Vesa Raiskila. Helsinki: Gaudeamus.

Comments are closed.