Fischer-Lichte 2005

Posted · Add Comment

Fischer-Lichte, Erika. 2005. ”Teatterin historiankirjoitus ja esitysanalyysi.” Kääntänyt Johanna Savolainen. Teoksessa Pirkko Koski (toim.). Teatterin ja historian tutkiminen. Helsinki: Like, 105–125.

Comments are closed.