Kontturi ja Tiainen 2007

Posted · Add Comment

Kontturi, Katve-Kaisa & Tiainen, Milla. 2007. ”Taide, teoria ja liikkuva vuorovaikutus. Osallistuvan taiteentutkimuksen ratkaisuja.” Teoksessa Risto Pitkänen (toim.). Taiteilija tutkijana, tutkija taitelijana. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 90. Vaajakoski: Jyväskylän yliopisto & Gummerus, 1365.

Comments are closed.