Laitinen 1991

Posted · Add Comment

Laitinen, Heikki. 1991. ”Oma perinne vieraana kulttuurina – 1800-luvun suomalainen kansan-musiikki tutkimuksen kohteena.” Teoksessa Pirkko Moisala (toim.). Kansanmusiikin tutkimus: Metodologian opas. Helsinki: VAPK.

Comments are closed.