Pakkanen et al. 1999

Posted · Add Comment

Pakkanen, Päivi & Parviainen, Jaana & Rouhiainen, Leena & Tudeer, Annika (toim.). 1999. Askelmerkkejä tanssin historiasta, ruumiista ja sukupuolesta. Tanssintutkimuksen vuosikirja 3. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta.

Comments are closed.