Saarenheimo 2001

Posted · Add Comment

Saarenheimo, Marja. 2001. ”Narratiivinen tutkimus ja kertomisen käytännöt asiakastyössä.” Teoksessa Merja Korhonen & Birgitta Puustinen (toim.). Elämä tarinoina. Life and Counselling in Context ‑seminaarin julkaisu. Joensuu: Joensuun yliopisto.

Comments are closed.