Suhosen 1997

Posted · Add Comment

Suhonen, Tiina. 1997. ”Kaunoliiketaiteesta tanssirealismiin: Suomalaisen tanssitaiteen historiaa.” Teoksessa Hanna-Leena Helavuori & Jukka Kukkonen & Riitta Raatikainen & Tuomo-Juhani Vuorenmaa (toim.). Valokuvan tanssi: Suomalaisen tanssin kuvat 1890–1997. Oulu: Pohjoinen, 11–34.

Comments are closed.