Ursula Hallas TeM, esitystaiteilija ja psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapeuttikouluttaja, joka toimii pedagogina ja työnohjaajana taiteen ja sotealan kentällä. Hallas työskenteli Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Ruumis ja toinen: elettyjä mahdottomuuksia taiteessa ja tieteessä -hankkeessa (2018–2023) taiteellisessa työryhmässä yhdessä Teemu Päivisen ja Miro Mantereen kanssa. Hallas on työskennellyt myös Teatteri Venuksen poikkitaiteellisissa produktioissa sekä kehittänyt yhdessä työparin kanssa tutkivan kaupunkitaidekonseptin MOOOTin (Mullakin On Oikeus Olla Täällä).

Ursula Hallas, Master of the Arts, is a performance artist and psychoanalytic group psychotherapist. She works as a therapist, she works as a pedagogue and supervisor in the field of art and social care. Hallas worked in “The Body and the Other: lived impossibilities in art and science”, led by the University of the Art’s project, together with Teemu Päivinen and Miro Mantere. Hallas has also worked in the interdisciplinary art productions of Teatteri Venus and has developed together with a partner an urban art concept MOOOT (I Have the Right to Be Here).